Białystok
pogróżkowe anonimy otrzymali:- dyrektor Białostockich Zakładów Drobiarskich w Białymstoku,- komisarz wojskowy Białostockich Zakładów Drobiarskich w Białymstoku.