Gdańsk
w Stacji Hodowli Roślin w Cetniewie usiłowano zorganizować strajk załogi, wywieszając odpowiednie hasła i transparenty.