Elbląg
w ośrodku odosobnienia w Kwidzyniu 149 internowanych zorganizowało bunt domagając się swobodnych widzeń na wolnym powietrzu - Straż Więzienna przywróciła porządek stosując przymus fizyczny