Katowice
strajki objęły następujące zakłady pracy:- Huta „Katowice",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Andaluzja",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy",- Kopalnia Węgla Kamiennego „ZMP",- Kopalnia Węgla Kamiennego „XXX-lecia PRL",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Moszczenica",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Halemba",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna",- Kopalnia Węgla Kamiennego „l Maja",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Lenin",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek" - Kopalnia Węgla Kamiennego „Rozbrat",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Julian",- Przedsiębiorstwo Transportowe Sprzętu Budowlanego „Transbud" w Dąbrowie Górniczej,- Huta „Baildon",- Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos" w Tarnowskich Górach,- Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego w Bytomiu,- Fabryka Samochodów Małolitrażowych [„Polmo"] w Tychach,- Zakłady „Zremb" w Tychach,- Fabryka Domów w Łagiszczy,- Kombinat Budownictwa Ogólnego4 w Katowicach,- Raciborska Fabryka Kotłów „Rafako" w Raciborzu,- Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa w Katowicach.