Wrocław
zorganizowano strajki okupacyjne w następujących zakładach:- Fabryka Wagonów „Pafawag" we Wrocławiu - w strajku bierze udział 3500 pracowników,- Dolnośląskie Zakłady [Wytwórcze] Maszyn Elektrycznych „Dolmel" we Wrocławiu -w strajku bierze udział 2 tysiące pracowników na 4 tysiące zatrudnionych,- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - w strajku uczestniczy 3,5 tysiąca pracowników,- Zakłady „Mera-Elwro" we Wrocławiu - w strajku bierze udział 4 tysiące pracowników,- Zakłady „Dolam" - w strajku uczestniczy 1500 pracowników,- Zakłady „Archimedes" we Wrocławiu,- Spółdzielnia Usług Motoryzacyjnych [i Komunikacyjnych] „Spolmot" we Wrocławiu,- Uniwersytet Wrocławski [im. B. Bieruta],- Akademia Rolnicza we Wrocławiu,