Wałbrzych
na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Kopalnia Węgla Kamiennego „Thorez" w Wałbrzychu - w strajku uczestniczy 1300 osób,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda [w Nowej Rudzie] - na I zmianie nie przystąpiło do pracy 200 osób oraz nie dopuszczono do podjęcia pracy przez II zmianę,- Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy- w strajku bierze udział 300 osób,- [Świdnickie] Zakłady Artykułów Technicznych w Świdnicy - w strajku uczestniczy 2620 osób,- Zakłady [Wytwórczej Aparatury Precyzyjnej [„Mera-Pafal"] w Świdnicy -do strajku przystąpiło 500 osób,- Dolnośląska Fabryka Krosien w Dzierżoniowie - strajk podjęło 1300 osób,- [Dolnośląskiej Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Silesiana" w Dzierżoniowie - w strajku bierze udział 200 pracowników zatrudnionych na I zmianie,- Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Dusznikach Zdroju - do strajku przystąpiło 1100 pracowników zatrudnionych na I zmianie,- Zakłady [Technologicznych] Urządzeń Sterujących [,,Bester"] w Bielawie - strajk objął 2 tysiące osób,- [Jaroszowskie] Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Jaroszowie - w strajku uczestniczy 400 pracowników,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Wałbrzych" - pracy nie podjęła II zmiana,- Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Silesia w Wałbrzychu - strajk podjęło 200 pracowników,