Częstochowa
w związku z ogłoszeniem stanu wojennego zorganizowano strajki protestacyjne w następujących zakładach pracy:- Huta im. Bolesława Bieruta - na 2 wydziałach przerwało pracę 500 pracowników,- Fabryka Pras Automatycznych [„Wykromet"] w Częstochowie - nie przystąpiło do pracy 200 pracowników,- Zakład Remontowo-Sprzętowy „Energoprem" w Lublińcu - prace przerwało 1000 pracowników,- Kombinat Budowy Maszyn [„Częstochowa"] -Zakład w Sabinowie -pracę przerwano na dwóch wydziałach,- Spółdzielnia Pracy Inwalidów w Częstochowie - strajkuje 200 osób.