Bydgoszcz
rudnia na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zorganizowano strajki w następujących zakładach pracy:- Wytwórnia Konstrukcji Stalowych [„Mostostal"] w Chojnicach - strajk objął 1000 pracowników,- Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Montażu „Mostostal"1 w Chojnicach - w strajku uczestniczy 350 pracowników na 1316 zatrudnionych