Bielsko - Biała
w związku z wprowadzeniem stanu wojennego zorganizowano strajki protestacyjne w następujących zakładach pracy:- Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku--Białej - w strajku uczestniczy ok. 2,5 tysiąca pracowników,- Zakłady Metalowe „Ponar"1 w Żywcu - w strajku uczestniczy ok. 1300 pracowników,- Zakłady Aparatury Elektronicznej „Apena"2 w Biels-ku-Białej - w strajku uczestniczy 400 pracowników na 1700 zatrudnionych,- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne,- Wytwórnia Silników Wysokoprężnych [„Delta"] w Andrychowie.