Warszawa
w ośrodku odosobnienia w Białołęce Dworskiej w godzinach nocnych internowani zorganizowali protest przeciwko stanowi wojennemu.