Białystok
w Białymstoku na ul. Lipowej podczas nadawania głównego wydania dziennika telewizyjnego grupa 100 osób usiłowała zorganizować protestacyjny spacer przeciwko stanowi wojennemu. - pogróżkowe anonimy otrzymali dyrektorzy:- Fabryki Wyrobów Runowych „Biruna" w Białymstoku,- Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych w Białymstoku,- Oddziału Terenowego Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowych w Białymstoku,- Białostockich Zakładów Owocowo-Warzywniczych w Białymstoku,- Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego „Centrala Rybna" w Białymstoku.