Łódź
przed kościołem św. Krzyża w Łodzi grupa 350 osób skandowała i wznosiła wrogie okrzyki - zatrzymano l osobę.