Lublin
w Bełżycach w miejscu tzw. cudu zebrała się100-osobowa grupa, która śpiewała pieśni religijne.