Katowice
50 pracowników Walcowni Metali [„Dziedzice" im. Feliksa Dzierżyńskiego] w Czechowicach--Dziedzicach podczas przerwy śniadaniowej zapaliło pod figurą św. Antoniego na terenie zakładu znicze. - sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR w Hucie „Zygmunt" [w Bytomiu] otrzymał pogróżkowy anonim.