Białystok
na ul. Lipowej w godzinach 19.30-20.20 zorganizowano protestacyjny spacer, w którym uczestniczyło ok. 1500 osób, zatrzymano 3 osoby. - w Hajnówce oblano farbą oraz usiłowano podpalić czołg-pomnik wyzwolenia miasta.