Kraków
w 25% okien w domach akademickich w Krakowie wygaszono światła i zapalono w oknach świece, W jednym przypadku z zapalonych świec utworzone wizerunek krzyża.