Bydgoszcz
ujawniono 5-osobową nieformalną grupę wśród pracowników Kombinatu [Maszyn Przemysłu Materiałów Budowlanych] „Zremb-Makrum" w Bydgoszczy, której członkowie zajmowali się sporządzaniem i kolportażem ulotek. Podczas przeszukań zakwestionowano maszynę do pisania i ulotki, przygotowane do rozpowszechnienia.