Wrocław
w Dolnośląskich Zakładach [Wytwórczych] Maszyn Elektrycznych „Dolmel" we Wrocławiu grupa 60 pracowników zorganizowała protestacyjny spacer podczas przerwy śniadaniowej po terenie zakładu,- o godzinie 20°° na terenie przykościelnym katedry wrocławskiej 2 tysiące osób zorganizowało demonstrację przeciwko stanowi wojennemu, wznosząc wrogie okrzyki i skandując hasła.