Warszawa
w Warszawie na falach ultrakrótkich 4-minuto-wą audycję nadała nielegalna radiostacja „Radio Solidarność",- o godzinie 2100 przy symbolicznym krzyżu na placu Zwycięstwa w Warszawie grupa ok. 500 osób umieściła portret Lecha Wałęsy, gipsowe popiersie papieża oraz odśpiewała hymn „Solidarności", wystawiono szturmówki z napisami NSZZ „Solidarność".