Wałbrzych
na placu Chrobrego w Kłodzku grupa 30 aktywistów NSZZ „Solidarność" usiłowała zorganizować demonstrację przeciwko stanowi wojennemu.