Katowice
w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Erg" w Tychach do masy dynamitowej wrzucono kawałek blachy.