Gorzów Wielkopolski
przy katedrze w Gorzowie grupa 50 osób zaczęła składać kwiaty, zapalać znicze oraz śpiewać pieśni religijne.