Gdańsk
400 pracowników Wydziału C-l Stoczni [Gdańskiej] im. Lenina w Gdańsku odmówiło spożycia posiłków regeneracyjnych, protestując w ten sposób przeciwko stanowi wojennemu,- 394 pracowników Gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta" w Gdyni odmówiło spożycia posiłków regeneracyjnych, protestując w ten sposób przeciwkc stanowi wojennemu.