Elbląg
grupa 60 internowanych w ośrodku odosobnienia w Kwidzyniu zorganizowała demonstrację przeciwko stanowi wojennemu