Łódź
przed siedzibą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" w Łodzi zebrał się agresywny ok. 1000--osobowy tłum. Z budynku przez megafony nadawano wrogie wypowiedzi przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego oraz kolportowano ulotki, nawołujące do zorganizowania strajku powszechnego.