Warszawa
w Hucie Warszawa zorganizowano strajk protestacyjny w związku z wprowadzeniem stanu wojennego.