Szczecin
w Stoczni im. A. Warskiego przed tablicą ofiar grudnia 1970 roku masowo składano kwiaty, zapalano znicze, umieszczono transparent z napisem NSZZ „Solidarność".