Suwałki
w ośrodku odosobnienia w Gołdapi internowani zorganizowali wiec protestacyjny przeciwko stanowi wojennemu,w Piszu 63 aktywistów NSZZ „Solidarność" zorganizowało protestacyjny spacer podczas nadawania głównego wydania dziennika telewizyjnego.