Opole
w ośrodku odosobnienia w Nysie 175 internowanych odmówiło spożycia kolacji, protestując w ten sposób przeciwko stanowi wojennemu