Olsztyn
w ośrodku odosobnienia w Iławie 130 internowanych odmówiło spożywania posiłków i wyjścia na spacer.