Łódź
po zakończeniu nabożeństwa w kościele oo. Jezuitów w Łodzi grupa 200 osób udała się pod tablicę wydarzeń grudniowych 1970 roku przy kościele św. Krzyża, przed którą zapalono znicze, złożono kwiaty oraz wywieszono wrogi plakat i kolportowano ulotki,- po zakończeniu nabożeństwa w katedrze łódzkiej ok. 300 osób udało się pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie zapalono znicze, złożono kwiaty i śpiewano pieśni religijne.