Wrocław
o godzinie 12 po zakończeniu nabożeństw w kościołach przy ul. Grabiszyńskiej i AL Pracy grupa 500 osób udała się pod tablicę NSZZ przy ul. Grabiszyńskiej, zaczęto wznosić wrogie okrzyki i hasła - zatrzymano 55 osób,- ok. godziny 17 w rejonie ulic Pereca, Lwowskiej, Żelaznej i Zaporskiej we Wrocławiu zebrał się tłum, liczący ok. l tysiąca, który zaatakował funkcjonariuszy MO kamieniami, butelkami z benzyną, z okien rzucano doniczkami - zatrzymano 24 osoby,- ok. godziny 20°° na ulicy Pereca po zakończeniu nabożeństwa w kościele 2-tysięczny tłum zaczął budować barykady z koszy, ławek itp., atakując funkcjonariuszy kamieniami i butelkami z benzyną - zajścia trwały do godziny 215 dnia 14 czerwca - zatrzymano 55 osób.