Włocławek
w ośrodku odosobnienia w Milęcinie internowani zorganizowali demonstrację przeciwko stanowi wojennemu.