Ciechanów
w miejscowości Stupsk Mazowiecki zorganizowano zbiórkę pieniędzy na mszę [św.] w intencji Niezależnego] S[amorządnego] Z[wiązku] Z[awodowego] „Solidarność" R[olników] Indywidualnych]