Wrocław
we Wrocławiu na falach ultrakrótkich 10-minutową audycję nadała nielegalna radiostacja „Radio Solidarność".