Szczecin
zorganizowano zbiórkę pieniędzy na cele organizacyjne NSZZ „Solidarność" w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie.