Wałbrzych
w Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw" w Bielawie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na opłacenie grzywien, wymierzonych przez kolegia ds. wykroczeń uczestnikom zajść w dniu 31 sierpnia br.,