Ciechanów
w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Wodociągowych w Mławie 5 pracowników odmówiło pobrania wynagrodzenia za miesiąc sierpień br., domagając się jego podwyżki.