Kielce
w Cegielni w Marianowie gminie Łupuszna11 pracowników przez 5 godzin nie podejmowało pracy, domagając się poprawy warunków socjalnych i zarobków.