Tarnów
w Zakładzie Karnym w Tarnowie l aresztowany z dekretu o stanie wojennym ogłosił protestacyjną głodówkę.