Wrocław
w Zakładach Farb i Lakierów „Polifarb" we Wrocławiu ujawniono pogróżkowe ulotki wobec niektórych pracowników zakładu.