Warszawa
na pl. Zwycięstwa w Warszawie przed symbolicznym krzyżem gromadziły się 100-300-osobo-we grupy, składano kwiaty, zapalano znicze.