Sieradz
w Łasku ujawniono 5-osobową młodzieżową organizację pod nazwą Młodzieżowa Organizacja Sabotażowo-Terrorystyczna, która planowała podjęcie działań terrorystycznych.