Szczecin
w czasie pogrzebu zmarłych śmiercią samobójczą Danuty i Andrzeja Jurczyków na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie tłum 2000 osób wznosił wrogie okrzyki. Po zakończeniu ceremonii pogrzebowej usiłowano odbić internowanego Mariana Jurczyka z rąk MO. Grupa 1500 osób ruszyła następnie do centrum miasta - do rozproszenia użyto sił zwartych - zatrzymano 26 osób.