Gorzów Wielkopolski
w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Bomef w Barlinku ujawniono pogróżkowe ulotki z listą „kolabo rantów" - pracowników zakładu.