Ciechanów
w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wieczfni[Kościelnej] pracownicy obsługujący 2 kombajny zbożowe, 3 snopowiązałki i 2 prasy zbierające do słomy przerwali prace żniwne i zjechali do bazy, domagając się następnie podwyżki zarobków