Kalisz
w Kaliszu ujawniono 4-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek.