Wrocław
w godzinach wieczornych we Wrocławiu nadano 8-minutową audycję na falach ultrakrótkich „Radio Solidarność".