Skierniewice
podczas procesji kościelnej w parafii Wyso-kiennice niesiono transparent z napisem NSZZ „Solidarność" na czele procesji.