StanisławMichalkiewicz's picture
W poniedziałek minęła 29 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. 29 lat to szmat czasu, więc z okazji takiej rocznicy wypada postawić pytanie, komu właściwie „Historia” przyznała rację i kto powinien być dzisiaj najbardziej udelektowany. Takie pytanie wypada postawić tym bardziej, że w słynnym telewizyjnym przemówieniu, a i później wielokrotnie też, generał Jaruzelski wyrażał nadzieję, że „Historia” osądzi go sprawiedliwie.
Jan Żaryn
JanZaryn's picture
Wszyscy wiemy; w latach zaborów silny Kościół, jego struktury i katolicyzm stanowiły gwarancję utrzymania polskości, a nawet rozszerzania się polskiej kultury na teren rodzin protestanckich, czy żydowskich. Z kolei w czasie II wojny światowej straty osobowe Kościoła katolickiego na polskich ziemiach (ponad 20% duchowieństwa) świadczyły po raz kolejny, jak dobrze nasi okupanci wskazywali źródło polskiej siły, tożsamości, a jednocześnie źródło...
JerzyKlosinski's picture
Dzieje Regionu Mazowsze, zresztą tak jak Regionu Gdańskiego są wyjątkowe na tle całego kraju. Warszawa nie była wprawdzie nigdy siedzibą władz związku, ale w stolicy często toczyły się rozmowy z władzami centralnymi, tu również w latach 80-tych w kręgach doradców był nadawany kierunek działania dla całego związku. Dopiero lata 90-te przyniosły zmianę i ten wpływ Warszawy na rozwój związku nie był już tak dominujący, choć zawsze stanowisko wł...
AnnaJagodzinska's picture
J. Em. Kardynał Prymas Polski, ks. kardynał August Hlond na tle Polski przedwrześniowej był postacią historyczną, niezwykłą i fascynującą. List Pasterski skierowany do Kapłanów i Wiernych 23 kwietnia 1932 roku, w którym Kardynał odnosi się do kryzysu państwa i jego przyczyn jakże aktualny dzisiaj. Do napisania tego Listu kierowała nim nie tylko troska, ale i wiara w państwo polskie i polski naród.
Jerzy Eisler
JerzyEisler's picture
Przez ponad rok po Sierpniu ’80 władze partyjno-państwowe z nieskrywaną niechęcią tolerowały „Solidarność” na scenie publicznej. Wszelako równocześnie w jak największej tajemnicy w MSW i MON były prowadzone przygotowania do wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Wojciech Jaruzelski często potem powtarzał, że ostateczną decyzję o rozpoczęciu operacji milicyjno-wojskowej podjął dopiero 12 grudnia 1981 r. około godziny 14.00. Jednak wówczas cała...